IceApple

ورود

کارخانه

2147
Espada Gift 5
zahyst UA, Dnipro | Company type Private company
Past bonus: Past bonus: روز 1433 Ahoy! Productivity + 40% for 1 hour until December 12, 12:31
CorporationДемАльянсДемАльянс - 10 %
کارمندان
 
0
محصولات
 
Giftموجودی251

1 / 5
مواد اولیه
 
Oilموجودی42

فروشگاه
 
    تعداد قیمت قیمت به همراه مالیات    
1
کارخانه قادر به گذاشتن پیشنهاد در این بازار را ندارد.
2
کارخانه قادر به گذاشتن پیشنهاد در این بازار را ندارد.
کار های قابل دریافت در این کارخانه
 
  تعداد حداقل سطح حقوق روزانه
1
هیچ شغل قابل دریافتی در این کارخانه وجود ندارد.

 • El Infame
  El Infame
  قهرمان نبرد
 • thegreat1
  thegreat1
  قهرمان نبرد
 • pedrosito
  pedrosito
  قهرمان نبرد
 • ceca_79
  ceca_79
  قهرمان نبرد
 • RDagger
  RDagger
  قهرمان نبرد
 • Barakuda
  Barakuda
  قهرمان نبرد
 • HolaPablo
  HolaPablo
  قهرمان نبرد
 • whitelion
  whitelion
  قهرمان نبرد
 • bullterier
  bullterier
  قهرمان نبرد
 • alexandrumarasucia
  alexandrumara...
  قهرمان نبرد
 • Sparkle
  Sparkle
  سرباز بزرگ
 • alfa
  alfa
  کارمند نمونه
 • Mujahideen
  Mujahideen
  سرباز بزرگ
 • RDagger
  RDagger
  سرباز بزرگ
 • Ya Boh
  Ya Boh
  سرباز بزرگ
 • Tipo4ek
  Tipo4ek
  سرباز بزرگ
 • Dron
  Dron
  True Patriot
 • Alex9
  Alex9
  True Patriot
 • pedrosito
  pedrosito
  True Patriot
 • Vietkong
  Vietkong
  سرباز بزرگ
 • gaby89
  gaby89
  True Patriot
 • Veternik
  Veternik
  True Patriot
 • revolutionaru
  revolutionaru
  کارمند نمونه
 • ceca_79
  ceca_79
  سرباز بزرگ
 • ady71
  ady71
  سرباز بزرگ
 • Kulinban
  Kulinban
  سرباز بزرگ
 • Old Gerakl
  Old Gerakl
  True Patriot
 • RobinCook
  RobinCook
  True Patriot
 • Nail Bomb
  Nail Bomb
  سرباز بزرگ
 • Potepuh
  Potepuh
  قهرمان نبرد
Top of Page