IceApple

ورود

کارخانه

2244
Espada Tickets 5
zahyst UA, Taurida | Company type Private company
Past bonus: Past bonus: روز 1064 Ahoy! Productivity + 40% for 1 hour until December 08, 13:46
کارمندان
 
0
محصولات
 
Ticketموجودی0

2 / 10
مواد اولیه
 
Oilموجودی390

فروشگاه
 
    تعداد قیمت قیمت به همراه مالیات    
1
کارخانه قادر به گذاشتن پیشنهاد در این بازار را ندارد.
کار های قابل دریافت در این کارخانه
 
  تعداد حداقل سطح حقوق روزانه
1
هیچ شغل قابل دریافتی در این کارخانه وجود ندارد.

 • Tinka Potepinka
  Tinka Potepin...
  کارمند نمونه
 • Dajko
  Dajko
  قهرمان نبرد
 • Ungolim
  Ungolim
  قهرمان نبرد
 • Srbenda
  Srbenda
  قهرمان نبرد
 • alexandrumarasucia
  alexandrumara...
  قهرمان نبرد
 • Alex9
  Alex9
  قهرمان مقاومت
 • Mirza Teletovic
  Mirza Teletov...
  سرباز بزرگ
 • Dajko
  Dajko
  True Patriot
 • Dajko
  Dajko
  سرباز بزرگ
 • TBPTKO
  TBPTKO
  True Patriot
 • ceca_79
  ceca_79
  قهرمان نبرد
 • iRom
  iRom
  قهرمان نبرد
 • mrav
  mrav
  True Patriot
 • Pytoon
  Pytoon
  True Patriot
 • Barakuda
  Barakuda
  سرباز بزرگ
 • i am
  i am
  سرباز بزرگ
 • totmarius
  totmarius
  کارمند نمونه
 • black knight
  black knight
  کارمند نمونه
 • Old Gerakl
  Old Gerakl
  True Patriot
 • Potepuh
  Potepuh
  سرباز بزرگ
 • Nicolas Furia
  Nicolas Furia
  سرباز بزرگ
 • Nicolas Furia
  Nicolas Furia
  کارمند نمونه
 • Dron
  Dron
  True Patriot
 • ceca_79
  ceca_79
  True Patriot
 • Alex9
  Alex9
  True Patriot
 • iRom
  iRom
  قهرمان نبرد
 • orcworc
  orcworc
  قهرمان نبرد
 • iRom
  iRom
  قهرمان نبرد
 • orcworc
  orcworc
  قهرمان نبرد
 • ceca_79
  ceca_79
  قهرمان نبرد
Top of Page